november 2021

När vintermörkret faller över Västerås City lyser Märta, Manfred och Lovisa upp staden. De tre fastigheterna som ägs av Imperia Fastigheter har fått ny fasadbelysning.
Mitt i Västerås City har det exklusiva showroomet Unknown slagit upp portarna i Imperia Fastigheters lokaler. – Det här är en typ av butikslokal som är viktig för framtidens citykärna, säger VD Niclas Ericsson.