augusti 2018

Imperia Fastigheter har idag tecknat avtal med Lykil Automation AB avseende leverans av styr-, regler- och övervakningsåtgärder för samtliga Imperias fastigheter.