Om oss

Imperia Fastigheter

Vår affärsidé & vision

Imperia Fastigheters affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter inom tillväxtregionerna i Sverige med kvalitet som kännetecken. Vår vision är att vara med i utvecklingen av framtidens Västerås genom att skapa en attraktiv stad att bo och arbeta i. Ett av våra mål är att inom 3 år vara Västerås största och ledande privata fastighetsbolag

1 +

Sammanlagd erfarenhet av år i branschen.

1

Miljarder i marknadsvärde fastigheter.

1

Vi är ett av dom 3 största privata fastighetsbolagen i Västerås.

1

Pågående projekt just nu.

Vår historia

Imperia Invest började sin resa 2002 med grundaren Niclas Ericssons stora intresse för fastighetsutveckling. Genom eget kapital på 3 mkr som intjänats genom ett flertal privata bostadsprojekt satsades i köpet av den första större industrifastigheten på Hälla i Västerås.

Imperia Invest med dotterbolag har idag utvecklats till att omfatta en fastighetskoncern på 20 bolag och ett fastighetsbestånd med ett totalt marknadsvärde på ca 1,2 miljarder SEK. Tillväxten har varit organisk och helt utan externa finansiärer. Grundaren Niclas Ericsson äger koncernen till 100 procent. År 2010 antogs ett nytt namn för koncernen, Imperia Fastigheter, för att tydliggöra Imperia Invests affärsidé.

Imperia Fastigheter är idag mycket delaktiga i utvecklingen och tillväxten av Västerås och Västmanland. Den kraftiga tillväxten av Västerås har lett till stor bostadsbrist, inte minst av hyresrätter. Medan andra fastighetsbolag väljer att producera bostadsrätter går Imperia Fastigheter mot strömmen och utvecklar hyresrätter.

2017 lanserade Imperias Fastigheter sitt koncept för framtidens hyresrätter. ”House of Imperia” är ett koncept där miljötänk och teknik ligger i framkant. Ett klimatsmart boende med hög standard och fokus på livskvalitet. Ett toppmodernt och smart hyreshus med extra allt men ändå till attraktiva hyror. Den första hyresfastigheten i konceptet färdigställdes i slutet på 2017 (Kungsängen), den andra under 2019 (Kungsljuset).

Det lokala näringslivet i Västerås och i regionen är mycket viktigt för Imperia Fastigheter. Vid nyproduktion av fastigheter eller större ombyggnationer anlitas därför majoriteten av entreprenörer och leverantörer från regionen. Imperia Fastigheter ser ett klart samband emellan ett starkt näringsliv och en fortsatt positiv befolkningstillväxt.

En betydande del av Imperias fastigheter är fastigheter med ett historiskt värde. Dessa fastigheter kräver en förvaltning som går utöver en traditionell förvaltning. Det är viktigt att dessa fastigheter bevaras på ett hållbart sätt för framtiden. Ett exempel på en värdefull fastighet för framtiden är Sundinska Huset i Västerås som idag är ett av 50 byggnadsminnen i Västmanland. Imperia Fastigheter är idag delaktig och verksam inom nätverket för byggnadsvård i Västmanland.

Utmärkelser

Niclas Ericsson tilldelades år 2018 Stora Näringslivspriset samt har vid två tillfällen blivit nominerad till Årets Företagare.

Fakta Imperia Fastigheter

Ägare

Samtliga aktier i fastighetskoncernen Imperia innehas av grundaren Niclas Ericsson.

Styrelse

VD och styrelseordförande: Niclas Ericsson.

Suppleant: Therese Borg-Ericsson.

Auktoriserad revisor: Peter Söderman

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Växel: 021-448 91 31
Mobil: 070-929 25 41

Koncernstruktur

Mer om oss

Imperia Fastigheter ska leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning, men aldrig på bekostnad av miljön. Visionen är att skapa en attraktiv stad att bo och arbeta i, i samklang med natur och miljö.

House of Imperia är ett koncept där miljötänk och teknik ligger i framkant. Ett klimatsmart boende med hög standard och fokus på livskvalitet. Imperia Fastigheter har med 15 års erfarenhet av bostadsbyggande valt att skapat ett toppmodernt och smart hyreshus med extra allt.

Vi bygger i egen regi. I de fastigheter Imperia Fastigheter förvärvar utförs en stor del av byggarbetet i egen regi, vid större ombyggnadsprojekt samarbetar Imperia Fastigheter med större byggföretag.

Våra fastigheter är belägna i bra, attraktiva områden och har en genomgående hög standard. Vårt fastighetsbestånd utgörs av bostäder, kontor, lagerlokaler, förråd och parkeringar.