Projekt

Pågående projekt

Imperia Fastigheter arbetar aktivt med att ständigt utveckla fastigheter i tillväxtregionen Västerås. Med kvalitet som kännetecken är vår vision att vara med och skapa en attraktiv stad att leva och arbeta i.  Här har vi samlat pågående projekt vi just nu arbetar med.

Slottsträdgården 2

Fastigheten får invändigt & utvändigt lyft

Imperia Fastigheter genomför just nu en ombyggnation av Hus E, en intilliggande byggnad till Länsstyrelsen, på ca 1830 kvm till Västerås Stad. Lokalen som är fördelad på två plan kommer att anpassas för Daglig verksamhet och kommer ligga intill vår befintliga hyresgäst Glimten som är verksam inom samma område. På innergården till fastigheten kommer det skapas en trivsam utomhusmiljö för verksamheten som rustas upp med hjälp av florister från vår samarbetspartner Mästerblomman.

Slottsträdgården 2

Planer för nya lägenheter

Imperia Fastigheter planerar att genomföra ett spännande bostadsprojekt i den före detta Slottsparken. Den nya bostadsfastigheten kommer att rymma 39 st hyreslägenheter mellan 1 rok – 4 rok. Här kommer de framtida hyresgästerna bo i ett fint läge med närhet till city och centralstation samt en vacker utsikt över Mälaren. Intill fastigheten har Imperia Fastigheter dessutom planer på att iordningställa parken för allmänheten. Bostadsfastigheten kommer inte att ta någon yta från parkmiljön.  

Mer om oss

Imperia Fastigheter ska leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning, men aldrig på bekostnad av miljön. Visionen är att skapa en attraktiv stad att bo och arbeta i, i samklang med natur och miljö.

House of Imperia är ett koncept där miljötänk och teknik ligger i framkant. Ett klimatsmart boende med hög standard och fokus på livskvalitet. Imperia Fastigheter har med 15 års erfarenhet av bostadsbyggande valt att skapat ett toppmodernt och smart hyreshus med extra allt.

Vi bygger i egen regi. I de fastigheter Imperia Fastigheter förvärvar utförs en stor del av byggarbetet i egen regi, vid större ombyggnadsprojekt samarbetar Imperia Fastigheter med större byggföretag.

Våra fastigheter är belägna i bra, attraktiva områden och har en genomgående hög standard. Vårt fastighetsbestånd utgörs av bostäder, kontor, lagerlokaler, förråd och parkeringar.