fbpx

Kontakt/Felanmälan

Har Ni något fel att rapportera så skall ni fylla i följande formulär för att vi skall kunna åtgärda felet så fort som möjligt. Det går endast att felanmäla via detta formulär.

Akut felanmälan Västerås (vattenläckage, strömavbrott, brand) ring tel 070-761 60 24 eller 0733-64 65 74

Vid brand ring omg. 112.