Legeringsgatan 4-12,
 Västerås

Verkstaden 22

Område
Kopparlunden
Typ
Kontor
Totalarea
4 209 m²
Byggnadsår
1953
Fastighet
Verkstaden 22
Adress
Legeringsgatan 4-12
721 30
 Västerås
Avstånd city
ca 500 m
Våningar
n/a
Internet
Ja
Parkering
Ja
Område
Kopparlunden
Typ
Kontor
Totalarea
4 209 m²
Byggnadsår
1953
Fastighet
Verkstaden 22
Adress
Legeringsgatan 4-12
721 30
 Västerås
Avstånd city
ca 500 m
Våningar
n/a
Internet
Ja
Parkering
Ja

Om fastigheten

Verkstaden 22 är Svenska Metallverkens gamla huvudbyggnad. Många av byggnaderna i området är typiska representanter för sin tids industriarkitektur. Området har i huvudsak byggts ut i fyra etapper mellan slutet av det förra sekelskiftet och fram till mitten av 1950-talet. I Sverige finns få andra exempel på en så välbevarad och storskalig industribebyggelse, tillkommen under industrialismens genombrottsperiod i slutet av 1800-talet.

Svenska Metallverkens gamla huvudkontor uppfördes 1953 efter ritningar av Tore Blomqvist. Huvudkontoret mot Östra Ringvägen räknas till de hus som besitter stora arkitektoniska och estetiska värden, med mycket tidstypiska fasader av puts med geometriska fält i olika kulörer och de gjutna kopparornamenten i fönsterbröstningarna. I Sverige finns få andra exempel på en så välbevarad och storskalig industribebyggelse, tillkommen under industrialismens genombrottsperiod i slutet av 1800-talet. I fasaderna framhölls de material företaget arbetade med, både aluminium och koppar syns i fönstren. Samma material finns också i många detaljer inomhus. Byggnaden får sägas utgöra ett typiskt exempel på 50-talets arkitektur som i Sverige ofta försågs med liknande geometriserande fasaddekor. Den invändiga trapphallen har en mycket exklusiv modernistisk inredning som även i framtiden bör bevaras i ursprungligt skick.

Omgivning

Kopparlunden är ett av Västerås mest dynamiska områden med en välbevarad industrihistorisk miljö som visar Sveriges industrihistoria. Området är ungefär 26 hektar stort och ramas in av E18 i norr, järnvägen i öster, Kopparbergsvägen/Östra Ringvägen i väster och Pilgatan i söder.

Service

I Kopparlunden finns det god service i form av restauranger, bagerier, bilpooler, parkeringsmöjligheter, gym etc. Lägg därtill på att Västerås city erbjuder sitt enorma utbud av butiker, restauranger och service inom promenadavstånd.

Kommunikationer

Anslutning med bil från både Östra Ringvägen, Kopparbergsvägen, Pilgatan och E18. Avfarten från E18 leder er direkt till fastigheten och tågstation samt bussterminal ligger nära vilket gör att lokalen lämpar företag som har pendlande personal och besökare. Här har du gångavstånd till shopping, restauranger och resecentrum. Nya gång- och cykelbanor och närhet till kollektivtrafik gör det enkelt att ta sig hit på ett miljövänligt sätt. Från centralstationen går regelbundna tågavgångar till Stockholm, Örebro, Eskilstuna, Uppsala, Enköping och Sala.

Kontaktpersoner

Fler bilder

Karta

Lediga lokaler

Västerås / 
Kopparlunden
Verkstaden 22 / 
550 m² / 
Ledig omgående