Nyhet

Utmärkelse för Grön Finansiering tilldelas Imperia Fastigheter

Imperia Fastigheter är stolta över att kunna dela med sig av en prestigefylld utmärkelse som erkänner vår hängivenhet till hållbarhet och energieffektivitet. Fastigheten Olympia, belägen på Skepparbacken 3-5, och Kungsängen 15 på Baldersgatan 2 i Västerås har nyligen erhållit grön finansiering, vilket kastar ljus över Imperia Fastigheters engagemang för en grönare framtid.

De aktuella fastigheterna i Imperia Fastigheters portfölj har visat sig vara tekniskt ledande när det gäller energieffektivitet, med energiklass A eller primärenergital som placerar dem bland de 15 % mest energieffektiva byggnaderna i Sverige inom sina respektive kategorier. Denna framgångsrika prestation är resultatet av ett samarbete mellan Imperia Fastigheter och SEB, två företag som delar en gemensam ambition att främja energieffektivitet och hållbarhet inom fastighetssektorn.

Imperia Fastigheter har nu inlett en noggrann översyn av sitt fastighetsbestånd för att identifiera ytterligare möjligheter till energieffektiviseringsåtgärder och att nå energiklass A för samtliga fastigheter inom fastighetsbeståndet. Detta åtagande visar tydligt att Imperia Fastigheter strävar efter att bygga och förvalta fastigheter som är rustade för framtiden samtidigt som de respekterar miljön.

Framtiden ser ljus ut för Imperia Fastigheter, som fortsätter att vara en drivkraft för hållbar utveckling inom fastighetsbranschen och bidrar aktivt till en grönare framtid för samhället och miljön.