Nyhet

Gemensam satsning för Västerås city

Imperia Fastigheter har tecknat en avsiktsförklaring mellan fastighetsägarna i city (Imperia Fastigheter, Kungsleden, Klövern, Castellum och Västerås Stad) för utveckling av Västerås innerstad.

Västerås innerstad och city står inför stora förändringar med tillväxt, handelns förändring och flera stora stadsomvandlingsprojekt i och i anslutning till den innersta kärnan. Den pågående pandemin har intensifierat behovet av konkreta stadsutvecklingsåtgärder.

Målet med avsiktsförklaringen är att arbetet ska leda fram till nästa steg, ett samverkansavtal för utvecklingen av Västerås innerstad med fastighetsägare i city, organisationen Citysamverkan och Västerås Stad. Vidare ska berörda parter ta fram ett underlag till gemensam strategi för utvecklingen av Västerås innerstad med bedömd ekonomi för utveckling av innehållet i Staden.

– Västerås som region utvecklas starkt och vi har många satsningar som för Västerås framåt. Det är nu dags att det även får avspeglas i Västerås innerstad och det är glädjande att se att initiativet tas tillsammans med privata fastighetsägare, säger stadsdirektör Helene Öhrling.

Även Imperia Fastigheter är stolta över satsningen.

– Vi är stolta och glada att få forma morgondagens city i Västerås, säger Niclas Ericsson, ägare av Imperia Fastigheter.